Lokomotivet kjørte over snuten:

Det vart kalas da Lokomotiv-gjengen møtte
Molde-politiet på KGB.
Etter ei tam opning på
kampen låg dei under 0-2, men så satte dei inn
femte-giret, og gav seg ikkje før det stod 10-2.
Noko som forårsaka ellevill jubel blandt dei frammøtte.

Måla vart besørga av: Daga 4, Tarjei 2, medan
Helge, Kjartan, Oddvin og Sindre scora eit kvar.
Dermed er det vel slått fast ein gong for alle,
at snut er ut...