Geir Ove på veg tilbake:

Skal ein tru velinformerte kjelder,
så er ikkje skaden åt krumtappen så
alvorleg som frykta og Geir Ove kan
altså bli å sjå i Lokomotivtrøya om
ikkje så altfor lenge
.