Frisparkspesialist sakna

Som nemnt tidligare, den 06.06.04 for å vera eksakt,
kunne återkomsten åt Gomsen vera nært foreståande.
Sidan har vi ikkje sett snurten av han. Vi vil difor melda han sakna,
og om du skulle råka borti han ber vi deg ta kontakt med oppmannen snøggast råd.

Slik ser den sakna ut