Kart til Flemmagrusen

Heretter skal det ikkje by på problem å finna fram til
Flemmagrusen, eller kva, Odd Einar?